Transparència

1. INSTITUCIONAL/1.2. ORGANITZACIÓ POLÍTICA/1.2.2. Grups municipals/Partit Popular: Noticies, informacions i opinions